GAYKRANT COLUMN

Tussen begin 2010 t/m begin 2013 vulde ik de spread op de middenpagina van iedere GayKrant. Meestal met actueel beeld dat ik gemaakt had in de weken voor verschijnen. In het totaal waren dat er 48. Het prettige aan deze column en ere plek was dat ik totale vrijheid van de redactie had in mijn keuze.