ARTIS

Amsterdam 2008 – In Artis leven ongeveer 9600 dieren behorend tot bijna 700 soorten. De meeste van deze dieren zijn ongewervelde dieren:  ongeveer 4000 insecten en spinnen. Er zijn hier ruim 250 soorten vogels en zoogdieren, samen in totaal 1400 dieren. Verder leven in Artis ruim 3700 vissen, de meeste in het Artis Aquarium. Je zult begrijpen dat de getallen nooit helemaal exact zijn, want elke dag worden er wel dieren geboren en regelmatig overlijden er dieren.